Výstava Salon pokladů je setkáním šestnácti velkých tvůrčích osobností: Milana Grygara, Václava Boštíka, Zdeňka Sýkory, Karla Malicha, Jana Zrzavého, Josefa Šímy, Adrieny Šimotové, Zdeňka Sklenáře, Alfonse Muchy, Bohumila Kubišty, Františka Kupky, Jindřicha Štyrského, Milana Dobeše, Jana Merty a Krištofa Kintery.

  

Raná tvorba těchto autorů již přesvědčivě formuje budoucí jazyk jejich vrcholných prací a z dnešního pohledu je od počátku viditelné jejich směřování k neodmyslitelnému postavení mezi výtvarnou elitou. Představená sbírka je postavena na vizuálním kontrastu mezi raným a vrcholným dílem jednotlivých autorů a instalace výstavy dokládá, že rozdíl v kvalitě nenajdeme, vše je vrcholné a vzácné.