Setkání v Šalounu spočívající ve formálním kontrastu mezi vystavenými pracemi pěti umělců na pozadí sjednocujícího prostoru velkého Šalounova atelieru prostoupeného rozptýleným severním světlem.

Šalounova vila je výmluvným svědkem své doby, byla postavena sochařem Ladislavem Šalounem na začátku minulého století jako atelier pro realizaci zakázky monumentálního Husova pomníku na Staroměstském náměstí v Praze a nepřetržitě sloužila svému původnímu účelu jako umělecký atelier. Přesto však prošla mnoha transformacemi odrážejícími věrně historické události během své existence.