Sam Lewitt, Kunsthalle Basel, 2016

Výstava vychází z prostorových a institucionálních podmínek Domu umění v Brně. Na institucionální úrovni chce navázat na zdejší zájem o reduktivní a konceptuální tendence. Z hlediska prostoru si expozice klade za cíl důsledně využít symetrickou dispozici prvního výstavního patra Domu umění, které je přirozeně členěno na hlavní sál a Procházkovu síň s přilehlými křídly. Ve výstavě dojde k propojení instalací děl dvojice úzce spolupracujících amerických umělců Sama Lewitta (nar. 1981 v Los Angeles, žije a pracuje v New Yorku) a Cheyneyho Thompsona (nar. 1975 v Baton Rouge, Louisiana, žije a pracuje v New Yorku). Sam Lewitt se ve své tvorbě věnuje informačním systémům a technologiím, které formují život soudobé společnosti. Na Bienále Whitney muzea v roce 2012 pracoval s tekutým kovem, respektive se směsí magnetických částic v tekutině, která je užívána například v počítačových pevných discích. Vlivem magnetického působení se tekutina zhušťuje do efemérních tvarů připomínajících pevná tělesa. Umělec v tomto díle vytvořil do sebe uzavřený systém, který ožil vlastním životem a kladl odpor jakékoli jednoduché definici. Cheyney Thompson podobně jako Sam Lewitt ve svých dílech vytváří samostatné deduktivní systémy, které odhalují sociální a ekonomické předpoklady současného umění i soudobé společnosti. Na rozdíl od Lewitta k tomu ovšem Thompson užívá médium malby a sochy.

Kurátor: Karel Císař