Při prvotním bádání o městě Týn nad Vltavou zaujalo kurátorský tým několik aspektů, a ty pak směrovaly jejich přemýšlení. Jedním z nich byl „oheň“, který je v historii Týna neustále přítomen, ať už ve formě ničivých požárů, které zachvátily a poškodily místní budovy i městskou infrastrukturu, nebo v podobě stálého „zážehu“ v blízkých temelínských reaktorech, jež jsou latentním nebezpečím a obyvatelé města žijí s vědomím jeho blízkosti.

  

Dalším aspektem bylo kromě zájmu o oheň také vědomí, že nikdo ze zahraničních vystavujících město Týn dříve neznal. To vedlo tým kurátorů k připojení konceptu pohledu zblízka a zdaleka od Aloise Riegla. Riegl pojímá „blízký pohled“ jako taktilní a rovinné vnímání, jež nedokáže postihnout kontext nebo s ním interagovat, ale umožní nám pohled na věci v detailu. „Optický“ pohled zdálky naopak podle Riegla zohledňuje objem a kontext v nejširším kontextu a umožnuje hledat paralely či vzájemné vztahy až do momentu, kdy se setkáváme s neznámem.

  

Dvě varianty pojetí „ohně“ v kombinaci s Rieglovým přístupem ke „vzdálenému“ vnímání sloužily zahraničním studujícím magisterského programu na UMPRUM jako přesvědčivé východisko k vytvoření vlastních děl pro specifický kontext zdejší výstavy. 

  

Magisterský program s názvem Visual Arts je dvouletý navazující program v angličtině, který kombinuje praktickou výuku v ateliérech a dílnách s teoretickými přednáškami o dějinách a teorii umění. Je určen pro absolventy (minimálně) bakalářských programů z jiných zahraničních škol a jeho cílem je poskytnout studujícím to nejkvalitnější vzdělání v oboru/ateliéru, který si pro studium vybrali, a připravit je na praxi v dané profesní oblasti.