Galerie 2 ⁣⁣

SBLÍŽENÍ s veřejným prostorem ⁣⁣

– výzkumná výstava zaměřená na vizualitu ve veřejném prostoru měst ⁣⁣

⁣⁣Kurátor výstavního konceptu: Karolina Zawiślak ⁣⁣

Kurátoři expozice: Adéla Machová a Aleš Loziak⁣⁣

Grafický design: Adéla Bierbaumer⁣⁣

 

Přestože je galerie z důvodu situace spojené s COVID-19 dočasně uzavřena, můžete přes velká okna z ulice pozorovat a objevovat první detaily. Věříme, že výstavu otevřeme již 12. 5. 2020! Budete-li mít zájem se aktivně zapojit do výzkumné výstavy, můžete se zúčastnit plánovaných setkání. (kontaktní e-mail adela.machova@ticass.eu)⁣⁣ 

 ⁣⁣

George Berkeley — “Být znamená vnímat.”⁣⁣

Název výstavy odkazuje k podstatnému jménu „sbližování“ ve smyslu ustanovení nebo obnovení harmonických vztahů. Estetika není racionální – je to kultura, zvyk, touha, identita. ⁣⁣

 

Výstava Sblížení s veřejným prostorem se zaměřuje na estetiku veřejného prostoru nejen uvnitř měst České republiky, ale také v Itálii, Keni, Polsku, Jižní Africe a Spojeném království. Mezinárodní tým výzkumníků projektu TICASS shromáždil fotografický materiál mapující veřejný prostor v místech jejich působiště a připravil tak pro tuto výstavu cyklus dokumentárních fotografií s cílem zprostředkovat divákům skrze ně odlišné kulturní vzorce ve vizuální komunikaci a následně je přiblížit jejich vnímání.⁣⁣

⁣⁣Výstavní projekt vychází z předpokladu, že se lidé obvykle prochází veřejným prostorem s minimálním zájmem o dění kolem sebe, vzhledem k tomu, že jsou neustále vystavováni velkému množství obrazů, symbolů a znaků. Výstava chce nasměrovat pozornost diváka k tomu, co je uvnitř obrazového sdělení, a také zdůvodnit, proč to tam je. Výstava zprostředkovává obraz veřejného prostoru, ale současně s diváky hraje vizuální hru. Zprvu sice můžeme vidět fotografie s mnoha detaily – záhy se však ukáže, že jsou to jen pouhé fragmenty měst, nikoliv ucelená fotografie konkrétního výjevu – je třeba zapojit představivost a naše předchozí zkušenosti, abychom rozpoznali, co je obsahem snímku.⁣⁣

 

Výstava je připravována jako výzkumný nástroj v projektu TICASS, který je podpořen z Horizon 2020 a zaměřuje se na rozličnost technologií zobrazování v komunikaci, umění a sociálních vědách (Technologie of Imagining in Communication, Art and Social Sciences).⁣⁣

 

⁣https://duul.cz/sblizeni-ticass/ 

www.ticass.eu ⁣⁣