Díla ve výstavě Seeing New York se pohybují od subtilních reflexí a citací k silným a imaginativním gestům, vztahují se k různým aspektům newyorské zkušenosti – a jejich konceptuálním implikacím – skrze ostré variace tónů a stylů. Tyto variace jsou formovány jednak odlišnými osobnostmi umělců a jejich zázemím, ale zároveň různou délkou času, který strávili ve městě a jejich předešlým (skutečným či domnělým) povědomím o jeho socio-kulturním kontextu. Vědomi si zaujatosti svých vlastních předsudků, výchozím bodem pro umělce jak přistoupit k tomuto nemožnému úkolu uchopit podstatu New York a dát ji visuální formu bylo, ani se o to nepokoušet. Místo toho se zaměřili na první dojmy, mýty a stereotypy.

Kurátor: Marco Antonini