Dům SmetanaQ hostující galerii ve 3. patře

Kurátorovaná výstava kombinující umění současných autorů s již časem ověřenými mistry. Mimo jiné jsou vystavena díla Františka Kupky, Jakuba Schikanedera, J. G. Dokoupila, Magdaleny Jetelové, Františka Matouška (Francis de Nim), Václava Boštíka, Krištofa Kintery a dalších.