Proč člověk píše? Patti Smith byla vždycky především básnířkou. Lyrický je způsob, jakým se staví ke světu; pod jejím klidným, pozorným pohledem se prožitky všedních dní – četba, cesta, šálek kávy – mění v impulsy ke kontemplaci, tepající svou svébytnou symbolikou. Literární tvorba Patti Smith má od 90. let memoárový ráz: ve Sbírání vlny se vydává k nejranějším vzpomínkám z dětství, v Just Kids zase do 70. let strávených v uměleckých kruzích v New Yorku. M train i nejnovější Oddanost jsou záznamem roků z doby nedávné. Patti Smith vypráví a přibírá čtenáře na cestu svými dny, po dojmech, pocitech a atmosférách. Kontemplativní texty plynou jako táhlý, volný verš, tempem klidného vzpomínání a rozjímání, ve kterém se vnitřní a vnější prolíná tak přirozeně, jako člověk dýchá. Nad způsoby psaní, čtení a vnímání se spolu s Lucií Králíkovou v její umělecké instalaci Alamo zamyslí překladatelka Lýdie Kárníková.