Výstava Barbory Klímové Navzájem, která aktuálně sídlí v horním patře Domu umění, je mimo jiné především o okamžicích setkávání, o sdílení zážitků a vzpomínek. Fotografka Marie Kratochvílová, která se výstavního projektu zúčastnila jako jedna z hostů, spolupracovala nejenom s Barborou Klímovou, ale i dalšími umělci na řadě projektů, v nichž často figurovala v roli té, „která si pamatuje“, „která to dokumentovala“ nebo „která pomáhala“.

 

Rozhodli jsme se proto květnové Pro mě v Domě pojmout tentokrát trochu netradičně. Naším cílem nebude něco konkrétního se naučit, ale vydat se s Marií Kratochvílovou po doslovných i přenesených stopách vzpomínek a vyprávění – a možná si u toho i něco málo nafotíme. Můžete si přinést fotoaparát, ale bude vám stačit i mobilní telefon. Co ale určitě nezapomeňte doma, jsou sluchátka.

 

Marie Kratochvílová (*1946) svůj život rámuje členstvím ve spolku Mladých přátel výtvarného umění při Domě umění města Brna (od roku 1971). Zde se setkala s Jiřím Valochem, Gertou Pospíšilovou a dalšími osobnostmi. Díky tomu se jí otevřela možnost komunikace a spolupráce s konceptualisty té doby. Pracovala jako fotografka pro Univerzitu J. E. Purkyně, věnovala se i vlastní tvorbě. Paralelně s fotografováním se celý život zajímala o francouzskou kulturu a jazyk. Žije a pracuje v Brně.