Setkejte se s umělkyní Katarínou Hládekovou! Katarína Hládeková pochází z Košic a v současnosti pracuje v Brně, kam v roce 2008 přestoupila na magisterské studium do Ateliéru malířství 3 k Petru Kvíčalovi při FaVU VUT. Po absolutoriu na brněnské fakultě přešla na Fakultu umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, kde strávila pod vedením Jiřího Kovandy dva roky. Od roku 2014 pokračuje v doktorandském studiu opět na FaVU, tentokrát u Richarda Fajnora. Ve Fait Gallery se se samostatnou výstavou Rozdělat oheň představila v listopadu roku 2013 a v minulém roce spolupracovala na spojené výstavě Siamský strýc & Montáž s Jiřím Kovandou. Pro rok 2016 je nominována na Cenu Jindřicha Chalupeckého pro umělce do 35 let. 

Svoji účast doporučujeme potvrdit na fg@faitgallery.com, děkujeme.