Jan Měřička, Oedogonium, 2022

Zveme na komentovanou prohlídku výstavy s kurátorkou Markétou Kroupovou, přizváni byli vystavující autorky a autoři.

 

Akce se koná v rámci Muzejní noci pod Ještědem.