Sexshop Nomad Gallery se zaměřuje na tvorbu zkoumající podoby lidské sexuality. Věříme, že umění má tu moc podněcovat debatu o důležitých tématech sexu a sexuality a chceme vytvářet respektující prostor, kde jsou možné a vítané otevřené, odpovědné a odvážné interakce.

 

Pop-up výstavy představí široké spektrum umělkyň*umělců pracujících s různorodými médii. Nabídneme také workshopy a diskuze vztahující se k tématům vzdělávání v oblasti sexuality, konsentu a sexuálního zdraví.

 

Skrz umění chceme měnit narativy a přístupy ke vzdělávání v oblasti sexu a sexuality a podpořit zvídavost nás všech při objevování různých jejích aspektů. Chceme zpochybnit*nabourat*posunout zažité představy o tom, co je chápáno jako tabu a explicitní. Chceme ukázat sílu a komplexitu lidské sexuality a hledat cesty k uznání všech jejích podob.

 

Výstava má zvláštní otevírací dobu v závislosti na doprovodném programu. 

Otevírací dny: 9. 6., 15. 6., 16. 6., 17. 6., 18. 6., 20. 6., 21. 6., 28. 6. a 29. 6.

> Sledujte sociální sítě Zaazrak|Dornych pro více informací.

 

Událost se uskutečňuje za finanční podpory statutárního města Brna a FaVU VUT.