Sezgin Boynik, editor pestrého a hutného magazínu Rab-Rab (magazín pro politické a formální otázky v umění) je autorem mnoha zájmů, které jdou napříč experimentální kinematografií bývalé Jugoslávie, tureckým punkem, free jazzem, konceptuálním uměním, výtvarnou teorií a politickou filosofií. Je příkladem vášnivého vyznavače a přitom precizního akademického myslitele.

Politika formy

Východiskem mé prezentace je argument, že radikální politické angažmá a experimentální formy v umění se vzájemně nevylučují. Moje teze tvrdí, že konvergence mezi politikou a formalismem v umělecké praxi vychází ze složitého protikladného vztahu. S cílem ilustrovat tyto průsečíky budu hovořit o dvou projektech, na nichž se podílím.

Zaprvé: příprava a vydávání občasníku Rab-Rab: magazínu pro politické a formální otázky v umění (http://rabrab.fi/). Od roku 2014 se nám podařilo vydat tři čísla, která se zaměřila na problematiku jazyka, hluku či umělecké subjektivity a zahrnovala nejrůznější příspěvky zaměřené například na dekonstrukci teorie Leninových hesel, spisovatelské projevy výtvarných umělců, rétoriku novovlnného punku, tautologie a ideologie uměleckého výzkumu, dějiny svastiky ve Finsku, materialistický film, Šklovského teorii, kritiku Luigiho Russola, vztah násilí a hudby, vizuální jazyk Komunistického manifestu, Hegela a konceptuální umění, sprostá slova v Marxovi, mathemy ve filmu a mnohá další. Autory většiny z těchto příspěvků jsou zpravidla umělci nebo teoretici a vědci zabývající se uměleckými projekty.

Ve druhé linii své prezentace se budu zabývat konkrétním okamžikem v dějinách jugoslávského konceptuálního umění, kdy v roce 1975 někteří členové skupiny Art and Language navštívili Jugoslávii. Jejich cílem bylo poukázat na umělecké skupiny a byrokracii v kontextu samosprávného socializmu. (http://glossary.mg-lj.si/related/commons-boynik/347?ref=commons).

Více informací zde: http://cz.tranzit.org

Přednáška je pořádána v angličtině.