Srdečně zveme na zahájení první výstavy nového kurátorského cyklu v Galerii Kurzor, jehož se v roce 2022 ujme Jan Zálešák. Série pěti výstav se volně vztahuje k odkazu výstavního projektu Against Nature (2016) Edith Jeřábkové a Chrise Sharpa. Během příštích dvanácti měsíců se bude v pěti iteracích vracet k reflexi a novým promýšlením pojmů přírody a „nátury“ (přirozenosti). Obsahová otevřenost, která je v počátku ročního projektu téměř nesnesitelná, se bude s každou další výstavou měnit v multilog vedoucí nejen napříč výstavami, ale probíhající také mezi zmíněným projektem Against Nature a celým diskursem ohledávajícím situaci, kdy jsme se jako lidé stali nezpochybnitelnou planetární silou, ale zároveň se čím dál vážněji zabýváme myšlenkou, zda jsme již nevstoupili do éry po člověku.

 

Výstava Shirt Skirt Skin Kin je prostorem pro setkání tvorby trojice umělkyň. Název, který zní jako dětská říkanka nebo skromné zaříkadlo, je paralelou k tomu, co lze na výstavě vidět. Obrazy se před nás staví jako metafory nadané silou překračovat mantinely utilitárního čtení. Upínají se k sobě a naši představivost a naše porozumění světu společně unášejí. Jádrovými koncepty výstavy jsou porozumění a vztahovost. Porozumění ukotvené v tělech a tělesnosti a vztahovost nerozlišující mezi lidským a nelidským, tělem a krajinou, kůží a šaty.

 

vystavující: Dominika Jackuliaková, Jimena Mendoza a Gizela Mickiewicz

kurátor: Jan Zálešák