Výstava představuje práce autorů, kteří se před bezmála dvaceti lety poprvé setkali při studiu na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara na ZČU v Plzni (Matěj Al-Ali, Tomáš Moravec, Roman Štětina, Viktor Takáč), někteří tam nyní působí také jako pedagogové (Michal Pustějovský, Viktor Takáč), objevili zde témata, kterým se kontinuálně věnují dodnes (Roman Štětina) a přispěli k rozvíjení plzeňské galerijní scény včetně kultivace mínění o podobě a významu veřejného prostoru (Matěj Al-Ali, Tomáš Moravec). Prezentovaná díla sledují autorské principy, které přesto, že diskutují digitální a nová média, jsou často artikulována skrze analogové pracovní metody, mechanické postupy a klasické materiály.

  

West Point je dlouhodobý projekt představující umělce, jejichž tvorbu pomáhalo formovat prostředí Plzně a Západních Čech. „Západní bod“ se tak stal jedním z referenčních prvků jejich vizuálního, koncepčního a kritického uvažování, jehož výsledky je možné jednotlivě i s ohledem na vzájemné vztahy sledovat dodnes. Právě tato společná zkušenost je východiskem výstavy s ambicí nejen představit aktuální práce a témata, k nimž se vztahují, ale zároveň upozornit na vliv západočeského regionu a jeho metropole – jako lokálního centra – s faktickým dopadem na formování současné výtvarné scény.

  

vystavující: Matěj Al-Ali, Tomáš Moravec, Michal Pustějovský, Roman Štětina, Viktor Takáč