“Zastav se. Pokud jsi uvnitř, jdi k oknu. Prudce ho otevři a obrať svou tvář k nebi. Veškerý tento prázdný prostor, rozlehlost vzdušných hlubin, obloha nad tebou v celé své šíři. To vše je plné hmyzu, a každý jeden z nich někam míří. Každý den, nad námi a kolem nás, kolektivní putování miliard drobných tvorů. 

To je začátek: první věc, na kterou bychom neměli nikdy zapomenout. Kolem nás jsou další světy. Až příliš často jimi procházíme bez povšimnutí, vidoucí, avšak slepí, slyšící, ale nenaslouchající, dotýkající se, avšak necitliví, omezeni limity našich smyslů, banalitou našich představ, našimi Ptolemaiovskými jistotami.” — Hugh Raffles, Insectopedia

 

Na Long Islandu jsme venku. Přesto často nevšímaví k drobným živočichům, kteří s námi obývají stejný prostor. Slyšíme hluk strojů ze vzdálené stavby a nenapadne nás zaměřit sluch na bližší dění kolem nás. I vědecké poznání většinou upřednostňuje zrak před sluchem: neochuzujeme se tím o něco velice důležitého? A všimli bychom si, kdyby tento, často “otravný” hmyz najednou zcela zmizel? Vymírání drobných živočichů, které často neznáme, nebo je ani nevidíme, je v posledních letech drastické – především kvůli činnosti nás lidí. Klimatická změna, používání pesticidů a záliba v monokulturách jde ruku v ruce s proměnou biodiverzity, která má a bude mít fatální následky pro život na naší planetě.

V loňském roce jsme sezónu uzavírali prohlídkou křoví s Jiřím Sádlem a vernisáží instalací. Letos bude na místě zvuková instalace Michala Kindernaye s textovým doprovodem Barbory Chmelové, následovaná procházkou s entomologem Tomášem Vendlem.

 

Michal Kindernay je umělec, kromě jiného se věnuje zachycování zvukového znečištění v (městské) krajině, zkoumá dopady lidské činnosti na přírodu a převádí je do audiovizuálních záznamů.

Barbora Chmelová se profesně věnuje ekologii, tropickému zemědělství a změně klimatu. Zajímá ji propojování oborů a přesahy do společenských a globálních témat. 

Tomáš Vendl dokončuje doktorské studium na Přírodovědecké fakultě UK. Je entomolog a pracuje ve Výzkumném ústavu rostlinné výroby.

 

Zvuková instalace + mapa: Michal Kindernay & Barbora Chmelová

Procházka za zvuku hmyzus entomologem Tomášem Vendlem

Kurátorka: Tereza Špinková