Zveme na vernisáž výstavy Šimona Brejchy s názvem Sláva nazdar výletu.