Původní význam se vytratil a zbyla jen dětská říkanka. Málokoho napadne, že úsloví “čáry máry” dřív mělo varovný charakter – volně přeloženo: “Zahráváš si s kouzly, připravíš se o život”. 

Šaman nebo mág, jakkoli tajemně a vzdáleně nám ten pojem může dnes znít, je ve své původní definici “ten, kdo promlouvá skrze symboly”. Pokud si v dnešním racionálním materialistickém světě ještě někdo uchovává schopnost nemyslet (a nemluvit) doslova, jsou to umělci. To oni dnes promlouvají skrze symboly.