SITU je nový dlouhodobý projekt Galerie města Blanska zaměřený na akce ve veřejném prostoru. Zabývá se potenciálem a možnostmi využití městských prostranství nejen k uměleckým aktivitám. Cílem je vzbudit mezi lidmi zájem o vlastní město a začít společně přemýšlet o silných i slabých stránkách jeho ulic, náměstí, dvorků i parků a způsobech jejich využití. SITU zahrnuje komentované prohlídky, intervence, diskuzní panely, tvořivé dílny pro děti i dospělé a dočasná umělecká díla umístěná ve veřejném prostoru.

 

Projekt odstartuje v sobotu 23. dubna ve 14:00 slavnostní otevření proskleného objektu v centru města, symbolické komunitní zahrádky, jejíž každodenní údržba naplní komunitní rozměr umělecké akce a bude jedním z indikátorů společné péče o veřejný prostor. Součástí zahájení bude hudební živé provedení participativní partitury Milana Adamčiaka podle čerstvě zasazených semínek estragonu pod vedením Viktora Pantůčka, muzikologa a pedagoga Ústavu hudební vědy MU v Brně.