Výstava je výběrem prací z mezinárodních serigrafických sympózií realizovaných ateliérem grafiky Fakulty umění Ostravské univerzity v letech 2013 – 2018. Vystaveny jsou převážně díla českých, polských a slovenských autorů, z nichž mnozí jsou nejen respektovanými umělci, ale rovněž působí v čele ateliérů grafiky na vysokých školách. Současně jsou připomenuty práce tří výrazných osobností české a slovenské výtvarné scény 2.  poloviny 20. století a dvou dekád našeho věku: Rudolfa Valenty (+2015), Zdeňka Kučery (+2016) a Jozefa Jankoviče (+2017). Kurátory výstavy jsou Milan Weber, Zbyněk Janáček a Marek Sibinský.