grafický design: Přemysl Zajíček

Výstava Skrz prsty je druhým výstavním projektem Galerie Rampa v sezoně 2023/2024, který tentokrát přináší tvorbu dvou studentek Fakulty umění a designu UJEP studujících v ateliérech Digitální média a Time-Based Media. Autorky prostřednictvím děl zachycují svůj přístup k chápání sebe samých, vnímání jedince ve společnosti, jeho křehkosti, víry a názoru. Díla vyzývají k zamyšlení se nad tím, jak se jednotlivci formují ve vztahu k okolnímu světu a jaký vliv má naše vnímání a chování na naše okolí. Z odlišných perspektiv uvažují o vlastní moci, prožitcích i vzorcích chování, kdy v centru dění stojí člověk čelící své vlastní budoucnosti.

 

vystavující: Lada Jaffe a Kateřina Valachová

kurátorský tým: Miriam Kulmová a Dominik Kobeda

otevírací doba: každou středu 10:00–18:00

 

Výstava je realizována ve spolupráci s Domem umění Ústí nad Labem a festivalem Design Ústí.