Výstava Soft Objects – Real Feelings

Mládí, emoce, touha po lepším světě – Dům umění
Ústí nad Labem otevírá novou výstavu o mladé
generaci, které se potýká s problémy dnešního světa.

Výstavní projekt si bere jako inspiraci téma
postavy (mladé) dívky, jak se s ní můžeme setkat
v dílech od Tiqqun (1999), Deleuze a Guattariho (1980),
nebo Witolda Gombrowitze (1937). Představuje mladou generaci českých umělkyň a umělců, pro které je
postava mladé dívky vědomým i nezamýšleným vodítkem při konfrontaci s dnešními problémy, jakými jsou
sebeidentifikace, sdílení obrazů a nás samých online. až perverzní tlak na naše tělo-obraz, konzumní způsob
života, nebo apatii, „pseudo aktivitu” a neschopnost
čelit současným výzvám.

Klíčovou
knihou jsou ale Podklady
pro teorii Dívky
(1999) od francouzského anarchistického kolektivu Tiquun. (Ta letos
vyjde díky sdružení Display v českém překladu.) V tomto
kontextu je DÍVKA ideálem dnešní konzumní společnosti, protože
dává výraz kultu mládí i ženskosti. Jde o DÍVKU bilboardů,
popových klipů a reklamních spotů.

Tento cyklus se pokouší na jedné straně představit generacinejmladších umělkyň a umělců spojených s českýmprostředím, včetně snahy navrhnout společná východiska. Nadruhé straně jde o snahu rozehrát a využít figuru mladé dívkyjako perspektivu, ze které lze sledovat některé klíčovéproblémy dnešních společností.