Mládí, emoce, touha po lepším světě – Dům umění
Ústí nad Labem otevírá novou výstavu o mladé
generaci, které se potýká s problémy dnešního světa.

Výstavní projekt si bere jako inspiraci téma
postavy (mladé) dívky, jak se s ní můžeme setkat
v dílech od Tiqqun (1999), Deleuze a Guattariho (1980),
nebo Witolda Gombrowitze (1937). Představuje mladou generaci českých umělkyň a umělců, pro které je
postava mladé dívky vědomým i nezamýšleným vodítkem při konfrontaci s dnešními problémy, jakými jsou
sebeidentifikace, sdílení obrazů a nás samých onlin, až perverzní tlak na naše tělo-obraz, konzumní způsob
života, nebo apatii, „pseudo aktivitu” a neschopnost
čelit současným výzvám.

Klíčovou
knihou jsou ale Podklady
pro teorii Dívky
(1999) od francouzského anarchistického kolektivu Tiquun. (Ta letos
vyjde díky sdružení Display v českém překladu.) V tomto
kontextu je DÍVKA ideálem dnešní konzumní společnosti, protože
dává výraz kultu mládí i ženskosti. Jde o DÍVKU bilboardů,
popových klipů a reklamních spotů.

Soft
objects and real
feelings
by měla být první ze série tří výstav pod souhrným názvem
Stávat
se dívkou.
Tento cyklus se pokouší na jedné straně představit generaci
nejmladších umělkyň a umělců spojených s českým
prostředím, včetně snahy navrhnout společná východiska. Na
druhé straně jde o snahu rozehrát a využít figuru mladé dívky
jako perspektivu, ze které lze sledovat některé klíčové
problémy dnešních společností.