Mládí, emoce, touha po lepším světě – Dům umění Ústí nad Labem otevírá novou výstavu o mladé generaci, které se potýká s problémy dnešního světa.

Výstavní projekt si bere jako inspiraci téma postavy (mladé) dívky, jak se s ní můžeme setkat v dílech od Tiqqun (1999), Deleuze a Guattariho (1980) nebo Witolda Gombrowitze (1937). Představuje mladou generaci českých umělkyň a umělců, pro které je postava mladé dívky vědomým i nezamýšleným vodítkem při konfrontaci s dnešními problémy, jakými jsou sebeidentifikace, sdílení obrazů a nás samých online. až perverzní tlak na naše tělo-obraz, konzumní způsob života, nebo apatii, „pseudo aktivitu” a neschopnost čelit současným výzvám.

 

Klíčovou knihou jsou ale Podklady pro teorii Dívky (1999) od francouzského anarchistického kolektivu Tiquun. (Ta letos vyjde díky sdružení Display v českém překladu.) V tomto kontextu je DÍVKA ideálem dnešní konzumní společnosti, protože dává výraz kultu mládí i ženskosti. Jde o DÍVKU bilboardů, popových klipů a reklamních spotů.

 

Tento cyklus se pokouší na jedné straně představit generacinejmladších umělkyň a umělců spojených s českýmprostředím, včetně snahy navrhnout společná východiska. Nadruhé straně jde o snahu rozehrát a využít figuru mladé dívkyvjako perspektivu, ze které lze sledovat některé klíčové problémy dnešních společností.