Sláva Sobotovičová / Fasáda

Video nebo audio kompozice Slávy Sobotovičové vychází z každodenních událostí, ve kterých často vědomě přehlížíme situační trapnost. Tohle zastavení nás dostává do nonkonformní pozice, protože jsme přistiženi při předstírání. Instalace Fasáda v blanenské galerii sestává z objektů a prostorové zvukové nahrávky a tematizuje právě ono předstírání, vnější stylizaci, povrchnost a iluzornost. Fasáda jako narážka na oslavnou a reprezentativní výzdobu v architektuře podléhá zmaru. Zvuková nahrávka je kolážovanou kompozicí z nalezených textů, jejichž tématem je skepse z marnosti nebo temná vize blízké budoucnosti. Texty jsou zpívány a vrstveny dle vzoru alikvótních tónů zvuku zvonů. 

 

Kurátorka: Ivana Hrončeková

 

Dominika Jackuliaková / The Blue of Distance

Fotografka Dominika Jackuliaková se programově věnuje analogové fotografii a fotografování nalezených nebo inscenovaných zátiší. Výstava The Blue of Distance je pokračováním projektu 4500 stop, který mapuje rozdílný život dvojčat – autorčiny matky a tety – které na začátku 90. let rozdělila emigrace. Fotografická instalace je připravována pro prostor Pracovny. 

 

Kurátorka: Ivana Hrončeková