Videoinstalace Davida Možného Sleepless vychází z fenoménu kutilství a zdejší DIY kultury 70. a 80. let. Je založena na spojení důvěrně známých emblémů vizuální kultury – interiérových dekorů, tvarových detailů typizovaného nábytku –  a jejich nečekaného a nepředvídatelného “chování”. Autor tyto situace rozehrává v urovni digitální manipulace, prostorové ready made instalace i architektonických zásahů do expozice galerie. Sugeruje nedostatky nebo posuny našeho vnímání, nad nimiž nemáme kontrolu a které tudíž stáčí naši pozornost k percepci samé. Prvky podivného a nerozpoznatelného narušující solidnost „normálního“ světa nás tedy nutí z něj vystupovat a hledat jiné kontexty a vztahy v našem vnímání. Oproti autorovu staršímu videu Rahovanení animována monumentální architektura, ale vlastně nicotné motivy, na nichž často zastavujeme svůj pohled zcela bezmyšlenkovitě. O to účinnější je obrat k jejich nečekané přízračnosti.