Jakub Špaňhel (* 1976) se věnuje gestické velkoformátové malbě. Z prostředí sakrálních interiérů vystoupil postupem několika let do exteriérů měst s náměty krematorií, „benzínek” a velkých centrálních bank. Maluje často místa, k nimž má blízko (Praha, Berlín). Některá plátna mají téměř pohlednicový charakter (Španělské schody). Nedílnou součást Špaňhelovy tvorby tvoří kontinuálně rozpracovávané série „lustrů”, či soubor takzvaných „válečků” s ornamentálními náměty. Jeho tvorbě je navzdory dekadentním námětům vlastní sebeironie a nadsázka. Obrazy Jakuba Špaňhela mají expresivně impresionistický charakter pohybující se převážně v temnějších tónech s akcentem zlaté. Zpočátku se malíř inspiroval chrámovými obrazy Oldřicha Blažíčka, v současnosti pracuje na subtilnějších plátnech vycházejících z komornější tvorby Bohuslava Reynka.