Zase je tady sobota, a to znamená jediné – rodinnou výtvarnou dílnu v 8smičce! Od dvou do pěti pro rodiče i pro děti kreativní tvoření – vždy na jiné téma a s jiným lektorem. Tentokrát s Markétou Brávkovou.

 

Jakpak se má takový zahradník, co je jeho prací a také třeba jeho zálibou? O čem všem nám zahrada vypráví – ta udržovaná, ale i ta kouzelná, tajuplná a celá zarostlá? Jak si můžeme zahradu přenést domů, do našich bytů? Pojďte se s námi na další sobotní dílně porozhlédnout kolem, zkusit si práci s hlínou, vytvořit struktury z písku a pohrát si tak s (pro galerijní prostory) netradičním materiálem! Inspirací nám bude současná výstava a její květinové náměty. 

 

Ke každé výstavě jsou v 8smičce připravené i príma aktivity pro děti – pracovní list, který je seznámí s uměním ve výstavě a tvoření v auditoriu.