Spolek sochařů České republiky.

Kolektivní výstava Spolku sochařů České republiky v Poděbradech představí vybraná díla z tvorby členů spolku a přizvaných hostů v široké formální, názorové a obsahové rovině. Vystaveny budou především sochy, reliéfy, sochařské objekty, ale také kresby, malby a grafická díla.

 

Spolek vznikl v roce 1990. Sdružuje profesionální sochaře žijící či tvořící v České republice. Od doby svého vzniku pravidelně prezentuje díla svých členů i dalších umělců na společných výstavách. Spolek spolupracuje na přípravách veřejných sochařsko-architektonických soutěží s cílem zajištění vzniku kvalitního díla. Spolek vypisuje sochařské soutěže. Ve spolupráci s Národním technickým muzeem se letos koná již 6. ročník soutěže o sochařský portrét významných osobností. Za dobu trvání soutěže již bylo portrétováno 15 významných osobností vědy, kultury, techniky a politiky. Vznikly kvalitní portréty například prezidenta Václava Havla, jeden z nich je instalován před vstupem do budovy Václava Havla v Evropském parlamentu ve Štrasburku, portrét prof. Antonína Holého, který je umístěn v nové budově AV ČR v Praze-Dejvicích, portrétní busta jednoho ze zakladatelů Národního divadla, Karla III. Schwarzenberga, která zdobí prostory ND v Praze, portrét automobilové závodnice Elišky Junkové, který byl instalován letos v budově Autoklubu ČR v Praze 1 nebo portrét Marie Curie-Sklodowské, který je umístěn v Muzeu Karlovy Vary, pobočce Jáchymov.

 

Spolek spolupořádal čtyři ročníky sochařských sympozií v městské části Lysolaje v Praze 6. Sochy vzniklé na těchto sympoziích jsou trvale instalovány v lesoparku „Housle“ a ve veřejném prostoru městské části Lysolaje.

 

Přestože spolek akcentuje tvorbu figurální a portrétní, díla členů spolku a přizvaných hostů jsou různorodá. Výstava nabídne přehlídku rozmanitých přístupů vystavujících sochařů k přenášení idejí a emocí prostřednictvím tvaru, barvy, formy a hmoty.