Výstava nabídne nový pohled na sochařskou sbírku Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, zejména sochařské portréty z různých období, v atraktivní a oživené prostorové instalaci. Důraz bude kladen na díla z 20. století, přičemž se soustředíme na reflexi jejich vzniku v daném politicko-společenském kontextu.