Statutární město Brno oznamuje zahájení architektonicko-výtvarné otevřené jednofázové projektové soutěže o návrh „Socha Marie Restituty Kafkové v Brně“.

 

Datum zpřístupnění soutěžních podmínek: (dnem uveřejnění v Úředním věstníku veřejných zakázek) 

 

Termín pro podání soutěžních návrhů:

ČÁST 1 do 11. 01. 2023 do 12 hod.

ČÁST 2 do 11. 01. 2023 do 24 hod.

 

Zveřejnění soutěžních podmínek:

Profil zadavatele: https://ezak.brno.cz/  

Úřední deska Magistrátu města Brna: http:/edeska.brno.cz/eDeska/  

Informace o soutěži budou dále zveřejněny na webových stránkách: 

www.socharske.brno.cz  

www.uvucr.cz, www.art-visual.cz  

www.artmap.cz  

www.artalk.cz  

www.archiweb.cz  

www.culturenet.cz  

Informace o vyhlášení soutěže se objeví ve zpravodaji města Brněnském metropolitanu a také na oficiálních profilech města na sociálních sítích. 

 

Soutěžní podklady:

Soutěžní podklady jsou umístěny na profilu zadavatele: https://ezak.brno.cz/, a dále na úřední desce Magistrátu města Brna: http:/edeska.brno.cz/eDeska/ do 11. 01. 2023 včetně.  

 

Upozornění: Jedná se o soutěž anonymní, veškerá podání a komunikace (není-li uvedeno v soutěžních podmínkách jinak), probíhá prostřednictvím elektronického nástroje zadavatele na internetové adrese: https://ezak.brno.cz/