grafický design: Matěj Moravec

Letošní ročník výstavy Sochy v ulicích města Klatovy rozvíjí dlouhodobý záměr organizátorů přinášet každoročně jiný pohled na téma umělecké práce v městské krajině a ve spolupráci s významnými sochařskými osobnostmi a jejich žáky představit osobitý pohled na problematiku plastiky ve veřejném prostoru. V rámci vernisáže proběhne komentovaná prohlídka výstavy za účasti kurátorů a přítomných autorů a performance Lenky Klodové k dílu Ženy v přechodu.

  

Tento rok navazujeme přehlídkou prací vybraných absolventů Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, zejména pak ateliéru Veškerého sochařství, který vedl Kurt Gebauer v letech 1990–2012. Jedná se o reprezentativní výběr autorů, kteří jsou stále činní a ve své volné tvorbě se kontinuálně věnují práci s veřejným prostorem. Současně jsou také vybráni s ohledem na ukázku širokého spektra záběru této jedinečné sochařské školy. 

  

Obdobné projekty fungují v řadě měst u nás i v zahraničí a těší se zejména během letních měsíců velké oblibě jak odborné, tak široké veřejnosti. Sochy v ulicích města Klatovy se řadí vedle těchto podobných přehlídek spíše k těm menším, co se týká rozsahu, se zhruba desítkou každoročně oslovených autorů. Je to dáno hlavně velikostí centra města, kde se odehrává. To ale umožnuje se více soustředit na výběr konkrétních autorů a jejich díla díky znalosti lokálního kontextu přesněji zasazovat na zvolená místa. 

  

Cílem projektu je připravit všem obyvatelům a návštěvníkům města nevšední zážitek ze setkání s uměleckými díly v městské kulturní krajině a vnést tímto způsobem nové a nevšední podněty k zamyšlení se nad místem, ve kterém žijeme. Kontinuální práce s veřejným prostorem města v rámci každoročního festivalu zároveň dává podněty ke kritickému nahlížení na vztahy uvnitř urbánního prostoru a zviditelnění například některých témat, která se mohou zdát skrze klasické metody řešení jako problémově uchopitelná (vyloučené lokality, občanská vybavenost, městský mobiliář, sociální provázanost, vandalství).

  

vystavující: Epos 257, Kurt Gebauer, Lenka Klodová, Matouš Lipus, Aleš Novák, Rudolf Samohejl, Adam Stanko & Helena Sequensová, Dagmar Šubrtová, Diana Winklerová, Jan Zdvořák 

kurátoři: Petr Krátký, Zuzana Kantová

místo konání: Hostašovy sady