grafické řešení: Matěj Moravec

Galerie Klatovy / Klenová ve spolupráci s městem Klatovy připravila pro rok 2022 výstavu s názvem Sochy v ulicích. Jedná se o nultý ročník festivalu současného umění ve veřejném prostoru města. Přáním pořadatelů je připravit všem obyvatelům a návštěvníkům města nevšední zážitek ze setkání s uměleckými díly v městské kulturní krajině a vnést tímto způsobem nové a nevšední podněty k zamyšlení se nad místem, ve kterém žijeme.

 

Za tímto účelem bylo vybráno dvanáct míst v historickém centru města, kde jsou během téměř půlročního trvání přehlídky, jednotlivé sochy instalovány. Oživují tak veřejně dostupná místa města a přispívají tím k širšímu spektru kulturního vyžití v Klatovech. Pro pilotní ročník bylo zvoleno téma Přehlídky prací absolventů ateliéru Figurálního sochařství a medaile Akademie výtvarných umění v Praze, školy prof. Jana Hendrycha, jemuž galerie připravila na jaře a v létě roku 2022 velkou retrospektivní výstavu. Přehlídka prací jeho žáků doplňuje záměr představit personu Jana Hendrycha, také prostřednictvím prací jeho následovníků.

 

Jan Hendrych (*1936, Praha) bývá představován jako bytostný figuralista, jenž svým výtvarným názorem ovlivnil příslušníky nejednoho uměleckého směru probíhajícího českým územím převážně v druhé polovině 20. století a později na přelomu tisíciletí během jeho pětadvacetiletého působení na pozici vedoucího Ateliéru figurálního sochařství a medaile na Akademii výtvarných umění v Praze, kdy pomohl utříbit výtvarný názor také několika generacím v současné době stále aktivně činných autorů. Nejen jeho dílo, ale také životní příběh jsou vzácnými příklady toho, jak lze i v nelehkých podmínkách, diktujících způsob života, výtvarné názory a mnohé další, zůstat osobitě svým a nadále sledovat vlastní tvůrčí cestu, aniž by jimi byla výrazně poznamenána.

 

vystavující: Irena Armutidisová, Jakub Goll, Rastislav Jacko, Zuzana Kantová, Lenka Kortánková, Jana Bačová Kroftová, Pavel Provazník, Štěpán Šefr, Adam Velíšek, Jakub – sochař, Miroslav Žáčok

kurátoři: Zuzana Kantová a Petr Krátký