Red Flag představuje výběr autorčiny malířské tvorby s důrazem na nejaktuálnější obrazy. V nich se projevuje zájem o signální červenou a oranžovou tonalitu. Výstava nabízí možnost zpětného „listování“ v čase. Zatímco poslední obrazy vzniklé v rámci letošního mikulovského symposia (a jako rezidua z tohoto intenzivního malířského pobytu) charakterizuje tvarová redukce a „osekanost“ kompozic, starší díla lze číst spíše jako „krajiny“ na způsob ustalujícího se vnitřního modelu. Smysl pro znak a barevnou komprimační zkratku ohlašuje v díle Švejdové novou etapu.

  

Red Flag (Červená vlajka) je metaforou rudého plátna třepotajícího se ve větru. Aniž bychom mu sami propůjčili jednoznačný význam, vyzařuje mnohoznačnou sémantickou auru, která se zdá být vysoce radikální. Lze ji vnímat jako ostrý signál neadresně vyslaný do smyslově harmonizované zkušenosti, nebo jako klín vražený do polarity světla a tmy. Červená barva si podmaňuje své okolí. Má v sobě psychoanalytické, politické, erotické i čistě existenciální konotace. Může reprezentovat vitalitu stejně jako ohlašovat smrtelné nebezpečí. Stupeň její vnitřní rozpornosti je v rámci barevného spektra maximální. Její vizuální vazba na zdánlivě pevný svět předmětů je od počátku aktem subversivní vůle. Věci se stávají malými vybuchujícími a hořícími planetami. Za jmény předmětů srší procesy permanentních a zrychlených proměn. Svět se pak jeví jako vesmír zbavený jednotící přehledné mechaniky a hrozící krásou termonukleárního mejdanu. I to je stupeň vitality vražené do jednorázového, ohromujícího malířského výkonu Sofie Švejdové.

  

kurátor: Petr Vaňous