Nemožnost dosažení cíle ne kvůli vlastní neschopnosti, ale pro neurčitost touženého. Přejeme si vidět dříve, než se díváme. Přítomnost je tak stále odkládána do budoucnosti, která tím přestává existovat. Neboť, jak již někdo řekl či napsal, skutečná budoucnost je pouze ta, kterou neočekáváme, ta která nás překvapí. Současné projekty Vojtěcha Rady ústící v aktuálním případě ve video-instalaci reflektují skrze zcela odlišné příběhy a vizuální motivy právě tento paradox – touhu dosáhnout nedosažitelného. Toto napětí mezi teď a vzdáleným je polem představivosti.

Pomocí technologií vidíme, co bychom jinak neviděli, otázkou však je, kde končí a kde začíná slepá víra. Je existence okem neviditelných částic skutečnější než nigerijský kosmonaut uvězněný ve vesmíru? Projekt „Exploring Nollywood”, který byl snahou o online spolupráci s nigerijským filmovým průmyslem, skončil pro rozdílné představy zúčastněných neúspěchem. Zatímco Rada chtěl využívat vizuálně „nekvalitní“ trashovou obrazovost, ostatní toužili po uhlazenosti disneyovské produkce. Tento neúspěch však paradoxně otevřel možnost pro zcela nový příběh, založený na spamu od domnělého afrického kosmonauta, který Rada skrze web nollywoodského projektu obdržel.

V rámci výstavy je k dispozici tištěný magazín, který vyšel u příležitosti první prezentace Radova projektu ve Frankfurtu nad Mohanem v galerii Husslehof (2016) a je dokreslením komunikace mezi jím a Nigerijskými producenty.

Video promítané na kouli, které tak nutně prochází dalším (kosmickým) zkreslením, poslal umělec jako odpověď na obdržený spam. Materiálový kontrast mezi koulí a hrubými sloupy rozestavěnými ve výstavním prostoru má evokovat nenaplněné toužení po dokonalosti či alespoň po poznání nezkreslené skutečnosti. Všechna další možná čtení jsou již otázkou fantazie diváka.

Zájem Vojtěcha Rady (*1991) o prolínání sfér architektury a objektové tvorby se v poslední době posouvá směrem k herním prostředím a otázkám rozšiřování (či zužování) reality v závislosti na nových technologiích. Rada je studentem Akademie výtvarných umění, Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze a absolventem studijní stáže na curyšské ZHdK.

 

Kurátorka: Tereza Hrušková