Sophia Sadžakov je výtvarná umělkyně a kulturní producentka působící ve Stuttgartu v Německu. Ve své umělecké praxi převádí svůj zájem o ornamenty, každodenní materiály, jako jsou koberce, chodníkové křídy a dorty, a rodinnou historii do místně specifických kreseb a instalací. Ornament je pro ni známkou rytmu, pohybu, vyprávění a práce. Sophia studovala na State Academy of Fine Arts ve Stuttgartu a Estonian Academy of Fine Arts v Tallinnu. Realizovala řadu uměleckých projektů jako součást kolektivu Nachtsicht. Mezi dalšími místy vystavovala např. ve Stuttgartu, Lucemburku nebo Bělehradě.