Statutární město Brno zahájilo architektonicko-výtvarnou jednofázovou otevřenou projektovou soutěž o návrh „Pocta královně Elišce Rejčce na Starém Brně“, kterou organizuje Kancelář architekta města Brna ve spolupráci s Odborem kultury Magistrátu města Brna

 

Cílem soutěže je nalézt nejlepší návrh uměleckého díla k poctě královny Elišky Rejčky i s odkazem na její osobnost a působení v Brně. Součástí by mělo být také architektonicko-krajinářské řešení přilehlé plochy, která by s dílem měla tvořit harmonický celek. 

 

Datum zahájení soutěže: 3. listopadu 2023

Prohlídka soutěžního místa: 30. listopadu 2023

Termín pro podání soutěžních návrhů: 1. března 2024 do 15:00

 

Zveřejnění soutěžních podmínek:

Profil zadavatele: https://ezak.brno.cz/ 

Úřední deska Magistrátu města Brna: https://edeska.brno.cz/eDeska/  

Webové stránky Kanceláře architekta města Brna: https://kambrno.cz/souteze/  

 

Upozornění: Jedná se o soutěž anonymní, veškerá podání a komunikace (není-li uvedeno v soutěžních podmínkách jinak), probíhá prostřednictvím elektronického nástroje zadavatele na internetové adrese: https://ezak.brno.cz/