Výstava pořádaná v rámci Pražského Quadriennale 2011 představující významného anglického modernistického herce, režiséra, scénogragrafa a teoretika Edwarda Gordona Craiga (1872–1966). Název odkazuje na jeho inovativní a patentované přístupy použití světla, barev, zvuku, perspektivy a měřítka ve spojení s pohybem v oblasti scénografie, které měly zásadní vliv na vývoj scénografie 20. stol. Výstavu pro PQ a konkrétně Galerii Jaroslava Fragnera připravilo prestižní Victoria & Albert Museum v Londýně.

Světlo a prostor / Edward Gordon Craig

Průřez profesním i osobním životem jedné z nejvýznamnějších postav světové divadelní scény 19. a 20. století, Edwarda Gordona Craiga, uvede pod názvem Světlo a prostor Galerie Jaroslava Fragnera v Praze. Na výstavě budou k vidění nejen vybrané artefakty z tvorby tohoto britského režiséra, scénografa, teoretika, malíře i grafika, ale rovněž dokumentační materiály z jeho života. Ostatně ten byl i díky letitému vztahu s legendární tanečnicí a choreografkou Isadorou Duncan velmi dynamický a pestrý. Návštěvníci výstavy, kterou připravilo londýnské Victoria and Albert Museum, se mohou těšit také na interaktivní část, díky které se stanou jak pozorovateli, tak i aktéry Craigových přístupů k divadlu. Výstava se koná v rámci projektu Intersekce Pražského Quadriennale. Výstava potrvá od 27.5. do 25.6.2011.

Angličan Edward Gordon Craig (1872 – 1966) je historiky divadla i samotnými divadelníky řazen k nejvýznamnějším vizionářům a průkopníkům tohoto oboru. Jeho minimalistické postupy znamenaly převrat v britské viktoriánské scénografii. Roztříštil tehdejší struktury okázalých realistických scén s malovanými kulisami a vnesl do divadelního světa abstraktní pojetí. Začal na scéně používat nové technologie za pomoci užití elektřiny. Širší veřejnosti se dostal do povědomí i díky soužití se svou múzou, zásadní představitelkou moderního tance Isadorou Duncan.

Craigův vliv na divadlo přetrvává dodnes. Například uznávaný režisér Peter Brook o Craigovi prohlásil: „On byl původcem všeho (…) skutečný vliv, který v sobě všichni nosíme, ať už o tom víme nebo ne, pochází od Gordona Craiga.“ V roce 2007 vydal Divadelní ústav překlad jeho statí s hlavními dramatickými principy pod názvem O divadelním umění.

Proč byla právě tato výstava zařazena do projektu Intersekce Pražského Quadriennale, objasňuje jeho umělecká ředitelka Sodja Lotker: „Edward Gordon Craig se zasloužil o jistou emancipaci scénografie. Ta přestává být pouhou dekorací ilustrující dějiště hry, ale představuje aktivní a rovněž variabilní prostředí pro scénickou akci, což je i jedna ze základních myšlenek projektu Intersekce Pražského Quadriennale.“

Výstava Světlo a prostor bude v pražské Galerii Jaroslava Fragnera rozdělena na dvě části. Tou první je interaktivní jeviště, kde si návštěvníci mohou osvojit Craigovo propojení formy a světla. Autentická zvuková nahrávka zinscenovaná speciálně pro tento výstavní projekt poodhalí více z Craigova života. Promlouvá na ní scénograf sám a také herec, který se stylizuje do jeho role. Zajímavostí jsou mimo jiné Craigovy komentáře, jež se vztahují právě k dílům vystaveným v rámci této expozice.

Výstava také přibližuje osobnosti, jež figurovaly v jeho profesním i osobním životě včetně jeho matky, slavné herečky Ellen Terry, Craigova otce, designéra a architekta Edwarda Williama Godwina nebo zmíněné Isadory Duncan či režiséra Konstantina Sergejeviče Stanislavského.

V druhé části výstavy budou k vidění artefakty Craigovy výtvarné tvorby. Návštěvníci mohou obdivovat ukázky dřevorytin, dřevořezeb, akvarely i malby pocházející ze sbírek londýnského Victoria and Albert Museum. Nedílnou součástí výstavy budou také fotografie dokumentující životní příběh tohoto uznávaného umělce a odhalující barvité souvislosti jeho praktické tvorby i teoretického díla.

V rámci doprovodného programu se uskuteční také dvě komentované prohlídky. První prohlídka v českém jazyce proběhne 11. června pod vedením teoretičky dějin divadla Barbory Příhodové a následnou v anglickém jazyce povede 21. června kurátorka výstavy Kate Bailey.

Pražské Quadriennale je celosvětově sledovaná a významná událost promění od 16. do 26. června Prahu v epicentrum světového divadla. Pražské Quadriennale přibližuje aktuální práci divadelních výtvarníků, designérů a architektů, kostýmních a módních návrhářů, světelných a zvukových designérů z celého světa co nejširší veřejnosti. Organizátoři připravují vedle ryze odborné náplně přednášek a workshopů i množství programových bodů určených početnému publiku. Jedním z cílů letošního ročníku PQ je dokázat expanzi scénografie: ta totiž hraje stále významnější úlohu nejen v soudobém divadle, ale díky práci s prostorem i výtvarné stránce také v  současném vizuálním umění, architektuře, módě či video artu. Více na: www.pq.cz.