Ivan Pinkava, Untitled, 2020

Skupinová výstava zkoumá téma sféry – koule – jako elementárního tvaru z hlediska mikrosvěta, kosmu i dějin lidské kultury. První část dlouhodobého výstavního cyklu představuje umělce, pro které je tvar sféry signifikantní a zasvětili její reflexi celý svůj profesní život. Stejně tak tvůrce, kteří vytvářejí dílo přímo pro tuto událost, a rovněž umělce, pro něž je téma koule spíše náhodné.