Výstava s názvem „Společně i zvlášť“ přináší do Ostravy ukázky z tvorby tří umělců, jenž spojuje dohromady nejen umělecké přátelství ale i skutečnost, že ve svém tvůrčím procesu používají médium fotografie jako jeden z hlavních výrazových prostředků. Je pochopitelné, že rozdílný temperament těchto tří osobností, jejich životní zkušenosti a také odlišná poloha jejich bydlišť byla nepřímým, ale většinou bezprostředním důvodem k tomu, že každý z nich přikládá svým fotografiím jiný význam, používá je z různých důvodů a s tímto médiem také jina k pracuje.
Newyorčan Leopold Duszka – Kołcz zřejmě unaven hlukem velkoměsta hledá „nedotčená místa“, v nichž se dotýká téměř filozofických, existenciálních otázek. Tento intimní a prchavý proces se mu daří zachytit na fotografiích, zaznamenávajících jeho myšlenky a pokusy. Své záznamy považuje za tak důvěrné a osobní, že je nerad vystavuje. Své „já“ zpřístupňuje jen výjimečně a tato ojedinělá možnost se nabízí nyní i v Ostravě.
Wojtek Stefanik, žijící a působící v polské Vratislavi, zachycuje již několik let téměř denně stejný výhled na fragment krajiny a oblohu z okna svého bytu, jakoby rezignoval na hledání běžně chápané výjimečnosti. Nemá potřebu vzbuzovat údiv lovením kuriózních a šokujících záběrů, vystačí si s několika málo motivy, ve kterých vnímavý pozorovatel vycítí napínavý příběh „všeho, aneb ničeho“. Fotografie slouží jen jako spouštěč divákova podvědomí. Návštěvník výstavy má možnost alespoň na chvíli uchopit kousek všednosti a pohlédnout na okamžik běžného dne, na nějo už bohužel v každodenním spěchu nezbyl čas.
Úplně jinak zachycuje prchavé okamžiky bytí ostravský výtvarník Jiří Šigut. Jeho fotografie nevycházejí ze současných technologií, ale funkci fotografického přístroje zde plní všudypřítomný a všeobjímající prostor se změnami světla a teplotními výkyvy. Na velkoformátových fotografických papírech jsou vrstveny okamžiky a zaznamenávány stopy míst v celém časovém rozsahu procesu expozice. Vzniká tak překvapivý a působivý záznam příběhu existence, pro tentokrát, industriální struktury Tři různé tvůrčí osobnosti, tři rozdílné přístupy, jeden výstavní prostor a jeden stejně inte nzivní a vřelý vztah k médiu fotografie nabízí výstava „Společně i zvlášť“ ve Výstavní síní Sokolská 26 do 21. srpna 2011.
Výstava je výsledkem dlouhodobé kulturní výměny mezi vratislavskými a ostravskými institucemi a spolky. Tato expozice byla připravována jako spontánní příspěvek umělců na podporu kandidatury Vratislavi na titul Evropské hlavní město kultury pro rok 2016, aniž by zúčastnění mohli tušit, že v konkurenci jedenácti polských měst nakonec zvítězí.