Filip Kazda se zabývá specifickou technikou kresby za pomocí razítka. Důležitým prvkem je však i sdělení vepsané v razítku, které tvoří celek kresby. Jde o otisk podprahového hesla jako poselství vyobrazeného, klíč do nitra.
Filipovy práce jsou především figurální a velkou část jeho tvorby zastupují portréty známých osobností, jak z politiky, tak z literatury. Tyto portrétované osobnosti jsou často pojaty v sériích, které nesou jistou mutující tendenci.
Filipova tvorba odráží jeho politické smýšlení a skrze to můžeme číst občanskou angažovanost. I přes zmiňovanou netradiční razítkovací techniku je patrná jeho kresebná zdatnost pramenící ze studia na VŠUP v ateliéru figurální kresby, po kterém absolvoval ještě studium na VOŠ v Jablonci nad Nisou, obor ražená medaile a mince.
Inspirující pro něho byla následná dlouholetá praxe jako ergo a arteterapeut v Psychiatrické léčebně Bohnice, kde začal pracovat s razítkem. Nejdříve jen pacientům potvrzoval účast, ale pak přišel nápad…
Nápady Filipa provází i dalším spektrem médií, převážně v malbě, ale i videu, kresbě propiskou…