Na letošní závěrečné výstavě k jubileu 20 let od založení Fotografické galerie Fiducia představíme třicítku fotografií Jana Svobody, který mezi lety 1968–1975 fotograficky zaznamenával a dokumentoval realizace Stanislava Kolíbala. Některé fotografie z Kolíbalova archivu budou veřejně prezentovány vůbec poprvé. Dva světy výrazných osobností – Jana Svobody a Stanislava Kolíbala se na čas protnuly v počáteční atmosféře dusného období nástupu normalizace. Oba ve své tvorbě hledají vlastní cestu zobrazení světa prostřednictvím redukce vztahů často obyčejných věcí, kdy výraz odhmotnění může poukázat na jeho skrytý duchovní obsah.

 

Stanislav Kolíbal (*1925) je jedním z nejvýznamnějších protagonistů českého, ale i mezinárodního umění druhé poloviny dvacátého století. Jan Svoboda (1934–1990), bohužel předčasně zesnulý fotografující umělec, se pokoušel ve své době o novou definici a zrovnoprávnění fotografie v rámci klasických uměleckých oborů, jako je malířství nebo sochařství.