Výstava nejvýznamnějších projektů tří spřátelených brněnských architektonických ateliérů. Aleš Burian, Gustav Křivinka, Petr Pelčák, Tomáš Rusín a Ivan Wahla se potkali v 80. letech na fakultě architektury, po absolutoriu začali všichni pracovat v brněnském Stavoprojektu pod vedením Viktora Rudiše. V roce 1988 spoluzakládali sdružení Obecní dům, který se stal významnou platformou teoretických diskusí a po roce 1989 zastřešoval pořádání výstav mapující vybraná témata a osobnosti. V praxi se tvůrci potkávali především na velkých brněnských urbanistických projektech. V současné době patří tito autoři k výrazným autoritám brněnské architektonické scény.