Ultraidentifikační pavilion Steinara Haga Kristensena se soustřeďuje na avatarizaci humanoidní postavy, která tvoří hlavní motiv hlubotiskové série Jubileum 2020 (2020). Avatar je umístěn a naprogramován k omezené interakci v úplném virtuálním světě, vytvořeném z digitálních reprodukcí jedinečných děl na výstavě. Hlubotisk, olejomalba, keramika, freska a sgraffito, skleněné mozaiky, háčkované dětské oblečení, lampy, nábytek aj. působí jako komponenty v idealizovaném veřejném prostoru, kde může jedinec komunikovat s ostatními avatary ve věčně trvající hře. Tato hra na sebe napojuje a předjímá estetický impuls divačky a vede ji světem, který hyperkontextualizuje relativní stavy věcí a relevanci diváka.

   

Umění Steinara Haga Kristensena se vyznačuje rozsáhlou tvořivostí neomezenou technikou a médiem, ale především umělcovým neúnavným opakováním a překrucováním svého díla ve stále nových konstelacích. Stěžejní aktivitou tohoto zdánlivě jednoduchého gesta je překročit dialektické pole estetiky, aby bylo možné radikálně prozkoumat jádro lidské tvůrčí síly.

  

přizvaní umělci: Audar Kantun, Morten Norbye Halvorsen

kurátorka: Caroline Krzyszton

   

Supported by the Office for Contemporary Art Norway (OCA) and Arts Council Norway.