Galerie Františka Drtikola představí interdisciplinární projekt na pomezí historie, výtvarného umění, architektury a virtuální reality. Druhou nejstarší budovu v Příbrami Zámeček (Ernestinum) zažijete v předpokládané podobě z doby Arnošta z Pardubic. Interiér středověké tvrze ve virtuální realitě vytváří Vojtěch Radakulan na základě odborných podkladů Věry Smolové a Michala Profanta. Součástí výstavního projektu bude i nově vytvořená zástěna gotického arkýře Dveře sochaře a řezbáře Jiřího Kobra.

 

kurátor: Jan Freiberg

ZMĚNA – VÝSTAVA POTRVÁ DO 20.2.2024