Srdečně Vás zveme do Galerie Hraničář na zahájení půlročního tématického projektu s názvem STUD, který zahrnuje prezentaci současných uměleckých projektů, doprovodný program a je již tradičně připravený ve spolupráci Veřejného sálu Hraničář a Německého muzea hygieny v Drážďanech. V rámci večera proběhne taneční inscenace STUDY od uskupení HOLEKTIV, pracující s psychologickým pojetím studu, odrážejícím boj mezi sexuálními, morálními a sociálními zábranami.

Program večera:

19:00 / otevření výstavy
19:30 / taneční performance STUDY / skupina Holektiv
20:00 / hudba / mudʌki Dj
 

STUD
výstava současného umění a doprovodný program
11. 10. 2017 – 9. 2. 2018

Stud, stydlivost, příkazy styď se nebo naopak nestyď se, ostuda, ale i ostych či cudnost. Co to všechno pro nás v 21. století vůbec znamená? Jsou to stále ještě jedny ze základních vlastností člověka, ovlivněné výchovou v kombinaci se sociálním prostředím a vlastní sebereflexí? Stud jako cudnost je již nesporně překonanou věcí. Ale jistý samovolný pocit ostýchavosti dosud společně sdílíme.

Psychologie a sociologie považují stud za pocit hrající stěžejní roli při vývoji sebe samého, neboť studem je formován vztah jedince a kolektivu, sounáležitosti a vyloučení, norem a odchylek – a provází nás celý život. Stud vzniká právě ze strachu, že různým očekáváním nebudeme odpovídat nebo se od nich budeme lišit.

Toto téma se stalo hodnotným podkladem pro množství událostí, které se budou následující půlrok odehrávat v Galerii Hraničář. K tomuto námětu přistupujeme s určitým nadhledem a lehkou mírou ironie, s cílem vyvolat především určitý dialog a společnou diskuzi. Díky současnému uměleckému pohledu a lokálnímu kontextu tak vznikne unikátní mix, jehož základnou bude rozrůstající se výstava a bující doprovodný program, představující téma komplexně formou přednášek, workshopů a mezikulturních performancí.

Umělci: Lenka Balounová, Olga Pek, Lea Petříková, Latefa Wiersch a Ivana Zochová

Kurátorka výstavy: Martina Johnová / Architekt výstavy: Richard Loskot / Vizuální styl: Magdaléna Gurská

Doprovodný program: Pavlína Loskotová, Miloš Makovský, Anna Liebscher, studenti Katedry germanistiky FF UJEP, studenti Katedry výtvarné kultury a kolektiv Hraničář

Výstava vznikla v rámci přeshraniční spolupráce s Deutsche Hygiene-Museum Dresden

http://hranicar-usti.cz/galerie-hranicar/
galerie@hranicar-usti.cz

Akci podporují:
Ministerstvo kultury České republiky, Deutsches Hygiene-Museum Dresden a Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem