Šuměni / Rauschen, foto: Serge Hasenböhler

Oba umělci již mnoho let pracují na videoinstalacích, které zaplňují prostor nebo přepisují okolní architekturu. Pevnou strukturu stěn umí proměnit v pohyblivý obraz. Výstavou Šumění, kterou připravili pro galerii Kabinet T., zamýšlejí divákovi v prostoru bývalé továrny zprostředkovat novou fyzickou zkušenost. Téma šumění se vztahuje na přírodní fenomény snímané ve Švýcarsku a minimalisticky přeměňované opticky i akusticky.

 

Zvuk a pohyb se v prostoru spojí v jeden harmonický celek. Videofilmy neobsahují žádnou naraci. Spíše prostor i diváka uvedou do chvějivého pohybu. Jedno mají jejich videoinstalace společné: redukovaný opakovaný obraz a překvapující poezii zážitku. Šumění je záznam kaskád padajících kapek vody. Některé sekvence jsou zaznamenány ve zpomaleném pohybu. Díky černo-bílému přenosu, opakovanému překrývání promítaných obrazů a díky posunům ve směru promítání, dosahují umělci ve svých pracích vysokého stupně abstrahování. Vnímání šumění je originálním elektronickým přenosem znění ve zvukových stopách.

 

Christine Camenisch (1956, Basilej) a Johannes Vetsch (1956, Buchs) pracují společně od roku 2010. Jejich formálně redukované prostor uchopující světelné projekce a videoinstalace realizují jak ve vnitřních, tak venkovních prostorách. Kromě dobře známých abstraktních animací používají stále častěji předmětné videosmyčky. Videoprojekcí pokrytý prostor mění podle výchozího místa pozorovatele recepci zobrazeného pohybu. Christine Camenisch pracuje s médiem videa na rozhraní minimalismu, konceptu, optického kinetismu a konkrétna. Johannes Vetsch byl mimo jiné členem skupiny Elephant Château a podílel se tak na hudebních, filmových a divadelních produkcích švýcarských umělkyň a umělců. Oba umělci žijí a pracují v Basileji.

 

Výstava je součástí doprovodného programu Zlínského filmového festivalu 2019.

 

Během ZFF 2019 otevřeno út–so 10–18 h