Díla nejnovější i starší se potkávají na výstavě Suzanne Pastor, multimediální umělkyně, fotografky, kurátorky, spoluzakladatelky a první ředitelky Pražského domu fotografie. Američanka německého původu, žijící od r. 1990 v Praze, Suzanne Pastor (*1952) s humorem a nadhledem medituje o životě stráveném ve světě fotografie a umění, o médiu fotografie a jeho místě ve světě, ale rovněž o své rodině, blízkých a smyslu života. Série fotogramů, asambláží a skleněných fotografických knih nabízí unikátní úhel pohledu na fotografické umění.