Oheň jako podpis. Všude v tvorbě Svatopluka Klimeše narážíme na jeho stopy: signatura vypálená rozžhavenou raznicí, dokreslení obrazu či fotografie pálením (interpretace ohněm), samotný konečný popel podílející se na struktuře obrazu. Oheň, jeden ze čtyř živlů, posvátný, očistný, obnovující, je nositel Ducha. Zkrocený je spojován s lidstvím. Je ovšem i živel ničící, vzbuzující posvátnou bázeň i fyziologický strach. Klimešovy obrazy mohou skrze symbolické obsahy živlu vyvolávat představy dávného rituálu, neboť síla symbolu má moc uvádět skryté obsahy v život. Oheň je Klimešovou prodlouženou rukou, nástrojem. V jeho tvorbě dlouhodobě představuje výsadní prostředek vyjádření. Autor si je vědom mocností ohně. Ze své povahy se k němu vztahuje a užívá jej se směsicí úcty i radosti či zadostiučinění z jeho ovládnutí ve jménu obřadu, ale i hry a náhody. Zároveň se v jeho tvorbě sofistikované v podobě metafory potkává s bezprostředním. Během uplynulého roku se Svatopluk Klimeš pustil do velkoformátových kompozic, navazujících na téma načaté v předchozích letech. Let ptáků představuje svobodu, nespoutanost, volnost, a to, že jej dále rozvíjí, je v souvislosti s událostmi roku minulého i začátku letošního nasnadě. V sýpce na Klenové autor představí své obrazy ohněm, ale i objekty a instalace, a pokud to situace dovolí, vernisáž bude zahájena ohňovou performancí.