Námět pro výstavu Svatopluka Klimeše v Prácheňském muzeu vznikl přímo při jeho návštěvě muzea. V jednom z výstavních sálů byla natažena síť používaná k odchytu ptactva před kroužkováním, kterou zde zrovna sušili a opravovali. Autor si tím vzpomněl na vlastní zážitek, kdy se kroužkování jako pozorovatel sám zúčastnil, a protože tématu ptáků se ve své tvorbě opakovaně věnuje, obsah a ústřední objekt výstavy tím byl stanoven.

  

Výstava Znamení představí Svatopluka Klimeše v jeho klasické poloze, a to nejen co se týče formy, ale také s ohledem na inspirace, obsah i přesah jeho děl. Jeho osobitá tvorba se vyznačuje vysokou autenticitou, syrovostí, ale zároveň pravdivostí výrazu. Ačkoli předpokladem pro vznik vystavených zvířecích otisků byla jejich smrt, autor k předmětům své tvorby přistupuje s pokorou a respektem, zachycuje jejich svobodu a energii a dává tak jejich životu pokračování.

  

Jak je pro autora zvykem, i tuto výstavu připravoval nejen s ohledem na konkrétní výstavní prostor, ale i na lokalitu muzea. Ústřední ptačí, a obecně animální motiv proto doplňují díla inspirovaná Píseckem, kde Svatopluk Klimeš pravidelně tráví čas na své chalupě.