Sylbee Kim

Nevan Contempo si Vás dovoluje srdečně pozvat na promítání video prací Sylbee Kim, umělkyně momentálně žijící a tvořící v Berlíně. Kim se v současné době účastní rezidenčního pobytu v MeetFactory, kde právě připravuje sólovou výstavu pro NevanContempo, která se uskuteční v září 2017. Kurátorkou bude Christina Gigliotti. V rámci naší březnové výstavy bude Kim promítat výběr ze svých předešlých projektů, a představí zde praktickou stránku své tvorby, která experimentuje s digitálními médii a vyjadřuje se k osudu objektů a těles plujících v čase – od minulosti přes přítomnost a dál, směrem k pouze tušené budoucnosti.

Lover Boys (Miláčci)
video, barevné, L/R stereo, 8 min, 2009
Miláčci jsou kompilací, která propojuje snímky různých soch Antinooa (zde chápaného jako reprezentanta ideálu jinošské krásy v římské říši), se záběry mladistvých zpěváků, pořízenými jejich fanoušky (tzv. fancams). Vyprávění, které dílo provází se skládá z citátů vyjmutých z historických textů, poezie Sapfó a Pessoi, stejně jako fanouškovské fan-fiction věnující se tématu ‘boy-bandů’.

Song fo M (Píseň pro M)
video, HD, barevné, zvučené, 9:16 min, 2013
Píseň pro M začíná jako meditace nad současným stavem umělecké praxe. Od umělců se často očekává, že na menší či kratší dobu navštíví jisté místo, na jehož esprit mají posléze nabídnout svůj komentář. Umělkyně na stůl v berlínském studiu nakreslila mapu malého ostrova v japonském moři Seto. Příběh je vymyšleným vyprávěním o přírodě na tomto ostrově, na jehož konci Kim podotýká, že bychom měli „nechat získaný materiál ležet tam, kde je. Jen tam je dokonalý“.

A Sexagesimal Love Letter and Sisters in the Plutocratic Universe (Šedesátý milostný dopis a sestry plutokratického kosmu)
video, jednokanálový střih, 11:39 min, 2016
Šedesátý milostný dopis a sestry plutokratického kosmu se celé točí okolo čísla 59. Dílo je koncipováno jako forma digitálního kodexu, který chápe tělo samo o sobě jako ucelený společensko-politický vesmír. V průběhu 59 vět, které v díle zazní se z monologu postupně stává vyznání lásky, které se však jeví pokřivené digitálním signálem. Video bylo vytvořeno pouze použitím archivních materiálů a volně dostupných vizuálů získaných z internetu.

Dílo Šedesátý milostný dopis a sestry plutokratického kosmu sleduje dvě postavy v městském prostředí, konající tajemný rituál života a smrti. Jejich těla se stávají negativním prostorem pro různé příběhy a vize možné budoucnosti. V tomto smyslu pro obecenstvo reprezentují všechny bytosti, a poukazují na jejich stálý boj o život, odehrávající se tváří v tvář smrtícím podmínkám a důsledkům ničivých kapitalistických válek.

— 

Sylbee Kim
(nar. 1981) Žije a pracuje v Berlíně a Seoulu.
Po získání bakalářského titulu na Korea National University of Arts v Seoulu získala titul magisterský na Universität der Künste v Berlíně v oboru Experimentální média. Od roku 2005 pracuje Kim v obou městech, a tvorbu jejích, převážně digitálních, videí kombinuje a obohacuje o instalace, grafiky i performativní vystoupení. Kim svou práci koncipuje jako metodu, která jí umožňuje přežít v současných politických, ekonomických a technologických podmínkách; v podmínkách, jejichž vývoj se v rámci kapitalistických systémů stále více zrychluje. Kritická forma myšlení o naší současné situaci je prezentována skrze konceptuální a prostorové úrovně navzájem si odporujících forem a nelineárních narativ.

Kim pořádala své solo výstavy v Insa Art Space, Space O’NewWall a Project Space Sarubia v Seoulu, a dále se účastnila výstav společných v SeMA Biennale Mediacity Seoul, Národním muzeu moderního a současného umění v Seoulu, Seoul Museum of Art, Neuer Berliner Kunstverein, Asia Art Archive v Hong Kongu, Goethe-Institut v New Yorku a Real DMZ Project Cherwon.